Stappenplan hypotheekadvies

Stap 1: Het oriëntatie gesprek

Het is voor u belangrijk om u goed voor te bereiden op het vrijblijvende hypotheekadvies gesprek. Om dit gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de volgende documenten zoveel mogelijk van onderstaande documenten vooraf digitaal aan te leveren;

  • Recente salarisstrook
  • Werkgeversverklaring
  • Lopende hypotheekgegevens
  • Woz beschikking
  • Laatste pensioenoverzicht
  • Slapende pensioenen
  • Feitelijk arbeidsverleden
  • Overzicht spaar en beleggingstegoeden
  • Overzicht (studie) schulden
  • Lopende verzekeringen

In het eerste hypotheekadvies gesprek leggen wij uit wie wij zijn en op welke manier wij werken. We bespreken met u de verschillende hypotheekvormen, hypotheekconstructies en de hypotheekrente van verschillende aanbieders. Wij geven u in dit eerste “snuffel” gesprek een indicatie van de maximale hypotheek en de maandlasten die daarbij horen.Tevens vertellen we u direct hoeveel onze dienstverlening u gaat kosten.

Stap 2: Inventarisatie fase

Nadat u akkoord bent gegaan met de opdrachtbevestiging gaan we voor u aan het werk.

We brengen uitgebreid uw huidige en toekomstige financiële situatie in kaart. We bespreken tijdens het invullen van het klantprofiel uitgebreid uw specifieke wensen en de hypotheekvormen die hierop aansluiten en welke verschillende hypotheekverstrekkers aansluiten bij uw persoonlijke wensen. 

We bespreken met u de verschillen in voorwaarden en premies voor bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering. We berekenen uw maandbedrag en geven u een duidelijk inzicht in de risico’s (overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen) rondom de hypotheek met daarbij mogelijke oplossingen.

We bespreken met u ons hypotheekadvies en de conclusies n.a.v. de inventarisatie van de persoonlijke wensen en het persoonlijke gesprek en als u het hiermee eens bent dan vragen we de hypotheekofferte bij de geldverstrekker aan.

Stap 3: De hypotheekofferte bespreken

Vaak ontvangen wij de hypotheekofferte binnen een aantal dagen.

We bespreken zo snel mogelijk de hypotheekofferte, de offerte voor de verzekeringen en de aanvraagformulieren met u bij ons op kantoor of bij u thuis. De termijn voor het ontvangen van de hypotheekofferte hangt af van de gekozen geldverstrekker.

Bij de hypotheekofferte ontvangt u de voorwaarden die van toepassing zijn op uw offerte. In de hypotheekofferte staan de afspraken over o.a. hypotheekvorm,  hypotheekrente, hypotheekbedrag, uw maandbedrag en rentevaste periode.

Als alles u duidelijk is, tekent u de hypotheekofferte en de verzekeringsaanvraag. Wij sturen de getekende stukken vervolgens door naar de hypotheekverstrekker.

Stap 4: Naar de notaris

We verzamelen alle gevraagde documenten uit de geaccepteerde hypotheekofferte.

Bij voorkeur sturen wij het dossier zo compleet mogelijk mee met de getekende offerte. hierdoor zal de beoordeling in de regel binnen 5 werkdagen plaatsvinden. 

Indien een taxatie nodig is kunnen wij deze direct voor u regelen. Wij werken samen met taxateurs in en om Amsterdam. Indien u met de verkoper afgesproken heeft een bankgarantie te laten stellen dan regelen wij dit voor u.

Ook de aangevraagde verzekeringen (bijv. overlijdensrisicoverzekering) sturen wij na acceptatie door de verzekeraar direct door naar de bank.

Een getekende hypotheekofferte is beperkt geldig en moet voor de datum zoals genoemd is in de offerte passeren. Binnen deze termijn moet de hypotheekakte getekend zijn bij de notaris anders verloopt de offerte.

Belangrijk is dat het financieringsvoorbehoud uit het koopcontract niet verloopt voordat de hypotheekverstrekker schriftelijk akkoord is gegaan. Ook deze data houden wij scherp voor u in de gaten.

Zodra de hypotheekverstrekker alle stukken akkoord bevonden heeft, krijgt u van ons bericht. U kunt nu met de notaris een afspraak maken voor het tekenen van de hypotheekakte.

Wij nodigen u nog uit voor een laatste gesprek bij ons op kantoor en bespreken met u het adviesrapport en overhandigen u een getekend exemplaar voor uw eigen administratie. 

Wij maken voor u een offerte voor de benodigde schadeverzekeringen zoals een opstal- en inboedelverzekering. De opstalverzekering is door de hypotheekverstrekker verplicht gesteld. Bij een appartementsrecht is de opstal verzekering meestal afgesloten door de vereniging van eigenaren.

Stap 5: Ondertekening hypotheekakte

Op verzoek van de notaris maakt de hypotheekverstrekker de gelden over naar de notaris.

De notaris maakt de nota van afrekening waar alle te betalen bedragen op komen te staan en verstuurd deze naar u en naar ons kantoor. Wij controleren deze uiteraard voor u op juistheid.

Indien u een verbouwing heeft meegefinancierd zal de hypotheekverstrekker deze in de meeste gevallen in een bouwdepot reserveren. U krijgt van de hypotheekverstrekker de uitleg en benodigde formulieren om de gelden te gebruiken volgens de geplande verbouwing.

Zodra u de eigendomsakte en hypotheekakte bij de notaris heeft getekend, bent u eigenaar van uw nieuwe woning.

Stap 6: Wij en u in de toekomst

Voor vragen over de afgesloten producten kunt bij ons terecht en wij zullen deze graag beantwoorden.

Het kan zijn dat u in de toekomst uw hypotheek of andere producten wilt aanpassen. Bijvoorbeeld in het geval van verbouwing, verhuizing of andere veranderingen binnen het gezin. Voor een nieuw financieel en/of hypotheekadvies brengen wij opnieuw kosten in rekening, vooraf zullen wij hier wederom duidelijke afspraken over maken.

 

HYPOTHEEK ALL-IN
Rijnstraat 14
1078RA Amsterdam
Tel: 020-7729211

info@hypotheekallin.nl

Afspraak

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.
Bel 020-7729211